Książka \"DROGA DO WOLNOŚCI\"
Cena brutto:
100 zł

Adres
Dolnośląskie
Jelenia Góra
zobacz na mapie
Kontakt
Strona www: https://www.trybunal...

Ogłoszenia tego użytkownika


Książka "Droga do wolności"Wpłać darowiznę w wysokości 100 zł na konto Trybunału
NarodowegoBGŻ BNP PARIBAS:
38160014621830524780000001ściągnij zhttps://allegrolokalnie.pl/oferta/ksiazka-droga-do-wolnoscilub znajdź na OLXotrzymasz w prezencie analizę
wymiaru niesprawiedliwościedukację na zmianę sposobu
myślenia I szkolenie jak wygraćhttps://www.trybunal-narodowy.pl/droga-do-wolnosci/ Elementarz
prawa "DROGA DO WOLNOŚCI"Afery bezprawia,
nielegalność i nielogiczność prawa.Edukacja
prawna, pomoc i szkolenie, wskazówki działań.Prawo
Morskie vs Prawo Naturalne vs Prawo Stanowione.Zmiana
systemu MYŚLI, może zmienić rzeczywistość.„ELITA
NATURY – Universum” Spis
treści: O mnieI.             Wstęp1.            Uśmiech dziecka2.            Dobra zmiana3.            Złote myśli II.            Jak być powinno1.            Kto podlega odpowiedzialności karnej
według Kodeksu karnego?2.            Czyn w prawie karnym3.            Prawo do sądu, do obrony i do
naprawienia szkody4.            Prawo do rzetelnego procesu sądowego5.            Poszanowanie godności osoby ludzkiej6.            Polska Karta Praw Ofiary7.            Demokracja8.            Sprawiedliwość9.            Sprawiedliwość i jej teoria10.          Sprawiedliwość i praworządność11.          Rola i zadania sędziego w
rozpoznawaniu spraw cywilnych12.          Zasada niezawisłości13.          Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów14.          Sędzia i prokurator może odpowiadać
cywilnie III.           Rzeczywisty stan rzeczy1.            Kopciuszkoland2.            Chora właściwość miejscowa3.            Państwo jest nielegalne4.            Rzeczpospolita Polska nie jest
demokratycznym państwem prawnym5.            Nielegalne, polityczne, stalinowskie
wyroki6.            Patologiczna Służba Więzienna7.            Orzeczenia upolitycznione są
nielegalne8.            Wezwanie do uczciwości, ostrzeżenie
w związku z bezprawiem w prawie IV.          Polska jest w stanie wojny V.           Wszystko w Polsce co państwowe jest
nielegalne1.            Rozporządzenie Najwyższego Trybunału
Narodowego2.            Państwo polskie zostało sprzedane3.            Konstytucja jest nielegalna4.            Parlament jest nielegalny5.            Władza wykonawcza jest nielegalna6.            Prezydent RP Andrzej Duda jest
niekonstytucyjny, nielegalny7.            Sądownictwo i organy ścigania są
nielegalne8.            Immunitet jest nielegalny9.            Wszelkie akty prawne wydane przez
rządy okupacyjne są nieważne VI.          Obowiązuje ciągłość prawna II
Rzeczpospolitej1.            II Rzeczpospolita2.            Ciągłość prawna między II a III
Rzecząpospolitą Polską3.            Wróćmy do prawa z 1939 roku4.            Powrót do II RP jest niemożliwy VII.         Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej
Polskiej należy do Narodu Polskiego1.            Prawo pozytywne (stanowione)2.            Prawo naturalne – zasada i wartości VIII.        Jedność potrafi pokonać każdą władzę1.            Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i
Walki z Korupcją – reforma sądownictwa2.            Demokracja i Sprawiedliwość –
Organizacja Pożytku Publicznego3.            Trybunał Narodowy – organizacja
prawno-człowiecza4.            Najwyższy Trybunał Narodowy – Sąd
Ludowy5.            Gwardia Narodowa6.            Fundacja Przywracania Praw Ludności
Rdzennej IX.          Stop zbrodniczym sądom1.            Producenci przestępców2.            Pozbawienie wolności za długi jest zbrodnią3.            Pisma sądowe i administracyjne bez
podpisu są niezgodne z prawem4.            Petycja do najwyższych władz o
ochronę państwa prawa5.            Więzienie bez wyroku – w sądach hula
wiatr6.            Ślubowanie sędziego X.           Prawo Suwerena1.            Proklamacja Woli Narodu Polskiego2.            Affidavit dl władzy3.            Maksymy prawa komercyjnego4.            Ogólne zasady i warunki handlowe, w
tym taryfa opłat (OWH)5.            Deklaracja samostanowienia i
odpowiedzialności6.            Oświadczenie woli XI.          Droga do wolności1.            Jesteś człowiekiem, NIE OSOBĄ2.            Prawo Morskie vs Prawo Naturalne3.            Bujać to my panowie szlachta4.            Odważ się być mądrym (sapere aude)5.            Uwierz w siebie - nic o was bez was6.            Droga do zjednoczenie7.            Zdrowy dom buduje się od fundamentu8.            Tworzenie odwróconej piramidy9.            Uchwała powołania Bractwa Narodowego10.          Deklaracja Wolności, Wspólności,
Solidarności i Jedności Bractwa Narodowego

Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Sposób dostawy: możliwa wysyłka
Sposób dostawy: odbiór osobisty
Sprzedam
Stan: nowy
Wyświetleń: 15...