Syndyk sprzeda różne komponenty elektryczne i elektrotechniczne
Cena brutto:
58.757 zł

Adres
Skawina
zobacz na mapie
Kontakt
Ogłoszenia tego użytkownikaSyndyk masy upadłości Zamak Mercator (sygnatura akt: KR1S/GUp/63/2023) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty składniki masy w postaci: bezpieczników, złączek, przewodów, przekaźników, zasilaczy, rozłączników i innych akcesorii elektrycznych i elektrotechnicznych, ujętych w spisie inwentarza pod poz. nr 1.227- 1.380, łącznie za cenę nie niższą niż 58.757,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem 00/100 złotych netto);
Oferty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Grzegorz Ostrowski, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka) lub wiadomość e-mail na adres zamak.sprzedaz@gmail.com
Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży), wraz z oświadczeniami określonymi regulaminem oraz czytelny podpis oferenta.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail zamak.sprzedaz@gmail.com
Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Wyświetleń: 41...