Syndyk sprzeda pręty i profile stalowe różnych gatunków
Cena brutto:
13600 zł

Adres
Skawina
zobacz na mapie
Kontakt
Ogłoszenia tego użytkownikaSyndyk masy upadłości Zamak Mercator (sygnatura akt: KR1S/GUp/63/2023) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty składniki masy w postaci stalowych prętów i profili, ujęte w spisie inwentarza pod poz. nr 1.383 - 1.405, łącznie za cenę nie niższą niż 13.600,00 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy sześćset 00/100 złotych netto);
Oferty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Grzegorz Ostrowski, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka) lub wiadomość e-mail na adres zamak.sprzedaz@gmail.com
Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży), wraz z oświadczeniami określonymi regulaminem oraz czytelny podpis oferenta.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail zamak.sprzedaz@gmail.com


Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Wyświetleń: 45...